Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra http://www.lyseidear.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på http://www.lyseidear.no er bare tilgjengelig på norsk.

Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er: Lyse Idéar v/Oddvar Myro (ENK)

Adresse: Nordbygdvegen 1611, 3570 Ål 

Organisasjonsnummer: 918 921 222

Selger benevnes som jeg eller Lyse Idéar.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Kjøper benevnes som du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i min nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i min nettbutikk, har jeg beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

Finn produktet du ønsker å kjøpe. Velg antall enheter du ønsker å bestille med + og – knappen, og klikk på “legg til i handlekurv”.

Fyll eventuelt opp den digitale handlekurven din med de andre varene du ønsker å bestille.

Når du er klar for å legge inn bestillingen din, klikker du på knappen “til kassen” i det øvre høyre hjørnet.

Kikk over handlekurven din og dobbeltsjekk at varene du har valgt er korrekte.

Bla deg ned og klikk på pilen ved siden av “Generelle Vilkår” for å lese gjennom personvernerklæringen min. Klikk på boksen ved siden av “Generelle Vilkår” for å godta vilkårene mine.

Velg betalingsmetode, fyll inn informasjonen, og velg “send bestilling”

Din valgte betalingsmetode vil videresende deg til betalingsmetodens verifiseringsmetode.

Etter du har verifisert betalingen, skal bestillingen være lagt inn. Du vil snart motta en ordrebekreftelse på e-postadressen du la inn da du bestilte. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelsen din bør du sjekke spam-kontoen din.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på min server (datamaskin). Jeg er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av meg i min nettbutikk, min markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når jeg mottar din bestilling, vil jeg bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Jeg forbeholder meg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Jeg forbeholder meg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Jeg forbeholder meg også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi mine kunder så korrekt informasjon om mine produkter som mulig. Jeg tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at jeg ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i min nettbutikk.

Priser

Prisene er i norske kroner og inkluderer MVA på 25%. Totalkostnaden for kjøpet vil vises før bestilling, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

For produkter som inngår i ulike kampanjer så gjelder prisene i aktuell kampanjeperiode. Tilbud og kampanjer som ikke er tidsbegrenset, gjelder så lenge lageret rekker.

Jeg reserverer meg for prisfeil og prisendringer grunnet endret MVA, unormalt store forandringer i valutaen eller innkjøpsprisene. Ved åpenbart feilaktig prissatte varer forbeholder Lyse Idéar seg retten til å annullere ordren.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom de betalingsmetoder jeg til enhver tid har tilgjengelig i min nettbutikk.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Dersom bestillingen blir sendt over (antall dager beløpet blir reservert) dager etter bestillingen er lagt inn vil reservasjonen på kortet fjernes.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering og forsinkelse

Ordren din vil bli behandlet i løpet av 5 virkedager. Alle leveringstider som blir oppgitt av meg må anses som veiledende, og i perioder med kampanjer og tilbud må du påregne ekstra ventetid. De fleste ordrer vil sendes fortløpende. Unntak er ordre med varer som er utsolgt, hvor ordren først vil bli sendt når alle varene er produsert. Dette gjøres for å minimere fraktutgiftene til kunden. Jeg leverer kun til Norge.

Du har rett til å heve kjøpet dersom bestillingen din er forsinket. Ta kontakt med kundeservice på post@lyseidear.no eller +47 95070405 for heving av kjøp.

Ved uforutsette hendelser som ligger utenfor min kontroll, force majeure (så som krig, naturkatastrofer, pandemier, streik, brann) eller uteblitt levering fra en underleverandør, tar Lyse Idéar ikke ansvar for forsinkelsene.

Dersom du unnlater å hente pakken på utleveringssted vil du bli belastet for kr. 370,- dette for å dekke mine fraktkostnader tur/retur, og mine lagerhåndteringskostnader.

Jeg har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Undersøkelse av produktene

Etter du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil vise til mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Lyse Idear, betaler ikke Lyse Idéar disse utgiftene.

Garanti

Min garanti innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 30 dager etter at du mottar leveransen gir meg melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 1 år.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til meg i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til meg innen rimelig tid. Avtal retur med kundeservice på post@lyseidear.no eller +47 95070405 før produktet sendes tilbake i originalemballasje.

Kunden har rett til å benytte angreretten på brukte varer mot en verdireduksjon. Verdireduksjonen vil bestemmes ut fra mengde og stand på produktet når jeg mottar det.

Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, som gavekort eller andre varer som forringes raskt.

Kunden betaler returkostnaden ved benyttelse av angrerett, og har risikoen for transporten tilbake til meg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at jeg mottar produktet fra deg.

Les mer om hvordan du benytter deg av angreretten på http://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

Personopplysninger

Mine kunder er opptatt av at Lyse Idéar håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Les mer om hvordan jeg håndterer disse opplysningene på Lyse Idéar sin side for personvern.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Lyse Idear, er ansvarlig for betaling av de ytelser lyseidear.no eller lyseidear.no samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lyse Idéar sin side.

Salgspant

Jeg har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Lyse Idéar har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Ekstraordinære forhold

Lyse Idéar er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lyse Idéar godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lyse Idéar sin kontroll, og som Lyse Idéar ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Lyse Idéar er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lyse Idéar sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Lyse Idéar forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Lyse Idéar forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lyse Idéar fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Forbehold

Jeg reserverer meg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Bilder brukt på sidene mine er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Ettersom fargegjengivning varierer fra skjerm til skjerm er ikke avvikende farge på produktet en gyldig reklamasjonsgrunn.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Lyse Idéar sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Lyse Idéar.

Handlekurv